અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 3200 1228 1366
ઘઉં લોકવન 0 331 363
ઘઉં ટુકડા 0 325 410
જુવાર સફેદ 75 545 621
જુવાર પીળી 35 260 311
બાજરી 55 211 301
મકાઇ 12 265 310
તુવેર 850 1088 1298
ચણા પીળા 0 885 945
અડદ 215 1350 1500
મગ 35 1115 1525
વાલ દેશી 70 825 1105
વાલ પાપડી 30 1555 1921
ચોળી 35 811 1375
કળથી 13 545 618
મગફળી જાડી 3200 1023 1320
મગફળી જીણી 1200 928 1220
તલી 650 1451 1750
એરંડા 1150 892 933
સુવા 25 646 755
સોયાબીન 40 1180 1210
સીંગફાડા 150 1200 1600
કાળા તલ 60 1451 2520
લસણ 0 710 1113
ધાણા 0 1110 1480
મરચા સુકા 0 1700 2600
વરીયાળી 500 1050 1405
જીરૂ 0 2340 2680
રાય 700 925 980
મેથી 0 950 1250
ઇસબગુલ 105 1510 1705
રાયડો 400 975 1050
ગુવારનું બી 25 700 725
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કેરી કાચી 110 300 500
લીંબુ 145 1400 1800
સાકરટેટી 27 350 550
તરબુચ 130 150 250
બટેટા 2500 130 210
ડુંગળી સુકી 4000 70 200
ટમેટા 1550 150 300
સુરણ 23 330 420
કોથમરી 105 120 230
મુળા 13 200 400
રીંગણા 245 220 350
કોબીજ 375 80 120
ફલાવર 149 250 350
ભીંડો 143 600 800
ગુવાર 97 850 1000
ચોળાસીંગ 39 500 650
વાલોળ 48 400 550
ટીંડોળા 42 350 450
દુધી 160 100 220
કારેલા 79 550 750
સરગવો 65 320 530
તુરીયા 74 500 800
પરવર 40 270 360
કાકડી 129 230 350
ગાજર 125 120 240
વટાણા 180 600 800
તુવેરસીંગ 60 300 450
ગલકા 75 500 750
બીટ 32 170 260
મેથી 95 200 400
વાલ 13 600 800
ડુંગળી લીલી 135 120 210
આદુ 79 300 500
મરચા લીલા 265 250 450
લસણ લીલું 39 300 500
મકાઇ લીલી 185 170 250