અનાજઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કપાસ બી.ટી.150013001530
ઘઉં લોકવન450328370
ઘઉં ટુકડા1500332410
જુવાર સફેદ0580630
જુવાર પીળી0240280
બાજરી50230300
તુવેર64010351269
ચણા પીળા2440905985
મગ011501300
વાલ દેશી150760925
વાલ પાપડી3515001800
ચોળી90010001250
સીંગદાણા5015401650
મગફળી જાડી010501260
મગફળી જીણી09701140
તલી360012101605
એરંડા1010940990
સોયાબીન5012501390
સીંગફાડા50011001540
કાળા તલ63017252500
લસણ06151325
ધાણા010661251
મરચા સુકા9004002000
જીરૂ022252560
રાય17011071200
મેથી80011881323
રાયડો15011401223
રજકાનું બી1530004690
ગુવારનું બી100730765