અનાજઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કપાસ બી.ટી.155011421475
જુવાર સફેદ500451517
મગ71012001305
વાલ દેશી709001150
વાલ પાપડી7015501900
ચોળી40012501350
સીંગદાણા2015001600
મગફળી જાડી840010501290
મગફળી જીણી360010501150
તલી450013441671
એરંડા850911991
સીંગફાડા50013001530
કાળા તલ54519402500
લસણ06851180
ધાણા240011501340
મરચા સુકા04002100
જીરૂ120021002550
રાય3009581215
મેથી250011001350
રાયડો20010001205
ગુવારનું બી150750780
શાકભાજીઆવક (ક્વિન્ટલ)ન્યુનતમમહત્તમ
કેરી કાચી280250500
લીંબુ184450750
સાકરટેટી37120240
તરબુચ40140280
બટેટા2000120220
ટમેટા1672140260
સુરણ34350550
કોથમરી85150300
મુળા6150320
રીંગણા197200400
કોબીજ393100240
ફલાવર113250450
ભીંડો168170300
ગુવાર151450650
ચોળાસીંગ70300450
વાલોળ30600900
ટીંડોળા82250400
દુધી125200300
કારેલા95250500
સરગવો90300430
તુરીયા54600800
પરવર32380570
કાકડી125300450
ગાજર85200350
ગલકા85250400
મેથી25220330
ડુંગળી લીલી83170320
આદુ60400600
મરચા લીલા265150320
મકાઇ લીલી135120240
ગુંદા30300600